Lokaty terminowe w zagranicznej walucie

Lokaty terminowe w zagranicznej walucie

Umieszczenie swoich środków pieniężnych na lokacie gwarantuje pewny zysk i jest najbezpieczniejszą formą inwestowania. Ulokowanie oszczędności na lokacie daje stosunkowo wysokie odsetki w porównaniu do konta oszczędnościowego i jest dużo bezpieczniejszą formą inwestowania niż gra na giełdzie papierów wartościowych, czy powierzanie naszych środków finansowych maklerom. Wybór rodzaju lokaty jest sprawą bardzo istotną, od niego zależą bowiem nasze przyszłe zyski.

A możliwości jest bardzo wiele

Banki oferują nam lokaty terminowe (krótkoterminowe lub długoterminowe) i bezterminowe, odnawialne i nieodnawialne, o oprocentowaniu zmiennym i stałym. Przed nami stoi jeszcze jeden wybór, czy nasze oszczędności ulokujemy na lokatach złotowych czy walutowych.

Decyzja co do najlepszej lokaty powinna opierać się na kilku czynnikach

Po pierwsze powinniśmy porównać oprocentowanie lokat, a po drugie zmiany kursu waluty, w której chcielibyśmy zawrzeć umowę na lokaty terminowe. Analizy kursu walut warto oprzeć na dłuższym okresie czasu oraz aktualnej sytuacji panującej na rynku gospodarczym i arenie międzynarodowej.

Należy wiedzieć, że zyski z lokaty walutowej mogą być minimalne, ale też, że możemy ponieść również duże straty. Powodem tego jest wahanie kursu waluty obcej w stosunku do złotego. Jednocześnie z drugiej strony możemy osiągnąć nadzwyczajne zyski, kiedy kurs waluty obcej w okresie umowy znacznie wzrośnie w stosunku do złotówki.

Inwestowanie w lokaty walutowe jest dużo bardziej ryzykowne niż w lokaty złotowe

Wielu ekonomistów zgłasza, że należy je wybierać, gdy spodziewany jest duży wzrost kursu waluty, w którą zamierzamy zainwestować. Prognozy kursów poszczególnych walut można znaleźć na stronach polskich banków w aktualnościach makroekonomicznych.

Podsumowując lokaty w rodzimej walucie są dużo bezpieczniejsze i to na nich warto lokować większe sumy pochodzące z naszych oszczędności. Lokaty w walucie zagranicznej to obecnie duża loteria ze względu na trudną sytuację rynkową i wszechobecny kryzys.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powrót do góry